Wiara czyni  cuda

Bez Boga ani  do proga

Społeczność Chrześcijańska Północ w Warszawie - jest to Kościół, który działa w Warszawie przeszło 50 lat. Należy do wielkiej rodziny ewangelicznych kościołów poreformacyjnych. Pasjonaci wspólnych marzeń łączą się i mają wspólny cel. Organizują imprezy sportowo-kulturalne, które integrują wspólnotę  oraz ewangelizują. Studenci starają się dotrzeć do młodych ludzi, aby przekonać ich, że Bóg jest najlepszy, a Kościół wspaniały. Powołani do wolności – jest to służba skoncentrowana na Bożym Królestwie. Przypinki, które wykonała nasz firma, przeznaczone są dla Społeczności Chrześcijańskiej.

Parafia Zwiastowania NMP w Inowrocławiu – jest to parafia rzymskokatolicka. Kościół istnieje już od 1892 roku. Wspólnoty, które posiada parafia to: ognisko misyjne (jest to grupa dzieci, która pomaga modlić się misjonarzom  za misje do Ogniska Misyjnego), schola dziecięca  (jest to zespół wokalny, który podczas każdej mszy śpiewa religijne pieśni), ministranci, lektorzy, chór parafialny, rodziny katolickie. Kościół NMP w Inowrocławiu na uroczystość rorat zamówił przypinki, które są przedstawione w trzech wersjach. Na plakietkach widnieją hasła „Chodzę na roraty!„, „Mistrz rorat” oraz „niestraszne mi roraty”.

 

Kościół

Kościół w Strachocinie – parafia pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Kościół powstał w 1990 roku. Jest to samodzielna parafia, która obejmuje dwie wsie: Strachocinę i Kostarowce. Kościół jest wyposażony w kamerę online, dzięki czemu Mszę Świętą można oglądać w domu.

Przypinki religijne zamawiane są na różne okazje. Mogą to być przypinki pamiątkowe np. z obrazem  Kościoła, ale

p1272-XXXII-Ogólnopolska-Pielgrzymka-Ludzi-Pracyrównież pomocne w organizacji grupy uczestniczących w wyjątkowych   uroczystościach, między innymi na rekolekcje, roraty czy inne nabożeństwa cykliczne, jak Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się plakietki pielgrzymkowe. Co roku na Jasną Górę zmierzają z całej Polski i  nie tylko zorganizowane piesze pielgrzymki. Plakietki są nie tylko świetną pamiątką, ale również pomocnym narzędziem w organizacji całej wyprawy.

Rok 2016 w kościele Katolickim Ojciec Święty Franciszek ogłosił  Rokiem Miłosierdzia. To  czas niezwykle ważnej pracy duchowej, wspólnych  działań, dobrych  uczynków, głębokich  przeżyć  i  refleksji. Bo być miłosiernym nie jest  łatwo, ale trzeba w tym naśladować Boga, który jest Dobrem i Miłosierdziem.