Wzór: p1150

OdySEA Władka Wagnera

Rejs dookoła świata śladami Władysława Wagnera czyli OdySEA Władka Wagnera, to wyprawa jachtem s/y  Zjawa IV w hołdzie pierwszemu Polakowi, który opłynął kulę ziemską. Trasa podróży zawiera porty, które kiedyś odwiedził Wagner. Wyprawa rozpocznie się 15 sierpnia 2015 roku w Gdyni. Porcie, z którego wyruszył Wagner. Organizatorem i pomysłodawcę wyprawy jest  Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP.


0,00 PLN